Strona główna Materiały Pokonferencyjne Prelegenci Artykuły Warsztaty i prezentacje Sponsorzy Lokalizacja Kontakt

Opublikowano: 12.08.11@12:35:17    Modyfikowano: 12.08.11@12:35:17       Wyświetleń: 4022    Język: pl

eXeLearning jako narzędzie do tworzenia i publikacji materiałów dydaktycznych

dr Damian Brűckner

        Program eXe pozwala tworzyć interaktywne strony internetowe, na których można zamieścić materiały dydaktyczne w dość atrakcyjnej formie graficznej. Z programu może korzystać osoba posiadająca komputer z dostępem do Internetu. Wystarczy ze strony exelearning.org pobrać odpowiedni plik. Przed przystąpieniem do tworzenia materiałów dydaktycznych (lekcji, kursów itp.) należy przygotować strukturę (plan kursu) czyli podział na tematy, sekcje, rozdziały itd. oraz zgromadzić potrzebne materiały: grafiki, video, mp3 i linki do stron internetowych. Korzystanie z programu eXe najlepiej rozpocząć od utworzenia zarysu struktury, którą w każdej chwili można modyfikować. Po wyborze danego elementu struktury możemy w nim umieszczać materiały dydaktyczne korzystając z wbudowanych narzędzi. I tak: narzędzie Tekst formatowany umożliwia wprowadzanie tekstu, jego formatowanie oraz wstawianie grafiki, video czy mp3. Narzędzie Zewnętrzna strona WWW pozwala na utworzenie podokna, w którym możemy umieścić dowolną stronę z Internetu (wystarczy podaj jej adres). Aby zamieścić informacje zaczerpnięte z Wikipediii wystarczy skorzystać z narzędzia Artykuł z Wikipedii. Narzędzie Galeria obrazów umożliwia zamieszczenie zdjęć i innych grafik. Polecenia do wykonania wpisujemy do narzędzia Aktywność. W narzędziu Analiza tekstu można umieścić tekst, zadać pytania z nim związane oraz wpisać opinię zwrotną. Podobnie działa narzędzie Materiały do czytania. Przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych możemy skorzystać z narzędzi: Cele lekcji oraz Co powinieneś już wiedzieć?

       Program eXe umożliwia w bardzo łatwy sposób tworzyć testy sprawdzające opanowanie danego materiału przy wykorzystaniu:

  • zadań jednokrotnego wyboru,
  • zadań na wypełnianie luk,
  • zadań typu prawda/fałsz,
  • zadań wielokrotnego wyboru,
  • zadań typu zastanów sie,
  • Quizów.

        W zadaniach jednokrotnego wyboru wpisujemy treść pytania, opcjonalnie podpowiedź do pytania, opcje odpowiedzi, opcjonalnie opinię zwrotną oraz zaznaczamy poprawną odpowiedź.

        W zadaniach na wypełnianie luk podajemy polecenie do wykonania, wpisujemy tekst, a następnie zaznaczamy słowa, które zostaną zastąpione polem tekstowym oraz opcjonalnie opinię zwrotną.

        W zadaniach typu prawda/fałsz wpisujemy treść pytania, którego możliwymi odpowiedziami są prawda lub fałsz, dalej zaznaczamy poprawną odpowiedź oraz opcjonalnie opinię zwrotną i podpowiedź do pytania.

        W zadaniach wielokrotnego wyboru wpisujemy treść pytania, opcje odpowiedzi do wyboru, zaznaczmy poprawne odpowiedzi oraz opcjonalnie opinię zwrotną.

        W zadaniach typu zastanów się wpisujemy tylko treść pytania oraz oczekiwaną odpowiedź.

        W quizie wpisujemy treści dowolnej liczby pytań jednokrotnego wyboru, zaznaczamy poprawne odpowiedzi. Po rozwiązaniu quizu podawany jest procent poprawnie udzielonych odpowiedzi.

        Efekty pracy z programem eXe możemy zapisać w pliku z rozszerzeniem *.elp oraz automatycznie wygenerować gotowe strony internetowe z kursem.
MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOSCI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, kody źródłowe oraz programy zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Engine & Framework by MAR.APT