Strona główna Materiały Pokonferencyjne Prelegenci Artykuły Warsztaty i prezentacje Sponsorzy Lokalizacja Kontakt

Opublikowano: 01.07.2011@    Modyfikowano: @       Wyświetleń: 3223    Język: pl

dr Danuta Moranska

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: wychowanie techniczne specjalność: elektryczna, studia ukończone z wyróżnieniem) oraz absolwentką Studiów Podyplomowych „Informatyka w szkole”. W 1999 roku obroniła doktorat na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki.

Od roku 1988 pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 2000 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów oraz od 2005 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę zmian w edukacji w obliczu przemiany cywilizacyjnej związanej z rozwojem społeczeństwa informacyjnego a w szczególności problemami nowoczesnej dydaktyki i e-learningu. Doświadczenie zawodowe uzupełnia wieloletnia praca na stanowisku adiunkta w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach oraz praca na stanowisku nauczyciela technologii informacyjnej i przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowych. Wieloletni nauczyciel technologii informacyjnej, pedagogiki mediów, dydaktyki techniki i informatyki, zastosowania technologii informacyjnej w różnych obszarach edukacji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji związanych tematycznie z zastosowaniem technologii informacyjnej w edukacji. Brała udział w kilkunastu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych dotyczących przemian w edukacji, m.in. kształtowania motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym, zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcji, komputerowym wspomaganiem kształcenia. Propagator idei nowoczesnej dydaktyki.
MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOSCI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, kody źródłowe oraz programy zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Engine & Framework by MAR.APT