Strona główna Materiały Pokonferencyjne Prelegenci Artykuły Warsztaty i prezentacje Sponsorzy Lokalizacja Kontakt

Patronat


Śląski Kurator Oświaty
List patronacki




Wojewoda Śląski
List patronacki




Marszałek Województwa
List patronacki



Zapraszamy na naszą konferencję

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego bardzo serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli, a zwłaszcza nauczycieli informatyki, dyrektorów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych nowoczesnymi technologiami informatycznymi w edukacji na VII Konferencję Naukowo-Metodyczną.

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji będzie e-podręcznik oraz systemy e-learningowe wspierające proces edukacyjny w szkole XXI wieku. W czasie trwania Konferencji będzie można wysłuchać interesujących wykładów dotyczących kierunku rozwoju polskiej dydaktyki informatyki. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną między innymi metody wirtualizacji na potrzeby edukacji oraz narzędzia do tworzenia dydaktycznych materiałów e-learningowch. Zostanie także poruszony problem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL w aspekcie e-nauczyciela oraz egzaminowania w nowym systemie.

Pomysłodawcą i organizatorem naszych corocznych konferencji był dr Janusz Trawka, prezes i założyciel Stowarzyszenia KISS upowszechniający kulturę użytkowania komputera i technologii informacyjnych w edukacji. Mentor, przewodnik wielu nauczycieli, wspaniały dydaktyk, a przede wszystkim pełen entuzjazmu i optymizmu człowiek, wiele wniósł w rozwój edukacji informatycznej na Śląsku, a także w całej Polsce. Tegoroczna konferencja poświęcona Jego pamięci jest kontynuacją poprzednich przedsięwzięć.


Program konferencji

8.00 - 9.00 Rejestracja Uczestników
9.00 - 9.10 Otwarcie konferencji dr inż. Adrian Kapczyński, mgr Elżbieta Bowdur
9.10 - 9.30 Wystąpienie Gości – Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty
9.30 - 10.10 Wykład pt. „U progu cyfrowej (r)ewolucji w edukacji" - Dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
10.10 - 10.30 Wykład pl. „Certyfikowanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w dydaktyce" - Dyr. CKPiDN mgr inż. Zdzisław Nowakowski, Mielec
10.30 - 11.00 Wyklad pt. „Wybrane aspekty bezpieczeństwa w projektcie e- edukacji" - dr Marek Dudek, NASK, Warszawa
11.00 - 11.20 Wykład pt. „Element" - dr inż. Adrian Kapczyński, Politechnika Śląska Gliwice, PTI
11.20 - 11.40 Wykład pt. „e – rozwiązania w edukacji” - mgr Sebastian Wasiołka; Young Digital Planet
11.40 - 11.50 Podsumowanie części wykładowej dr inż. Adrian Kapczyński
11.50 - 12.15 Przerwa
12.15 - 14.30 Warsztaty
12.15 - 13.30 Egzaminatorzy oraz zainteresowani ECDL - seminarium dotyczące nowego certyfikatu dla nauczycieli „e-Nauczyciel” oraz omówienie nowego systemu certyfikacji.

Uwaga

W ciągu całego dnia czynny będzie Punkt Informacji Prawnej, w którym będzie można porozmawiać i otrzymać poradę prawną dotyczącą kwestii związanych z tematyką konferencji. Doradzać Państwu będzie adwokat Joanna Kapczyńska.


Organizatorzy i Partnerzy



Panel uczestnika

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zapisy na konferencję i warsztaty wymagają zarejestrowania się i zalogowania TUTAJ.


Email:
Hasło:
Zaloguj się

Jesli nie posiadasz konta uczestnika, zapisz się tutaj.


Dane konferencji

Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL


Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl


Numer konta bankowego:
BPH S.A. o/Katowice
88 1060 0076 0000 3200 0067 7830

Dorobek

Informacje o wcześniejszych 6 konferencjach wraz z artykułami, które je uświetniały dostępne są na stronie www.kiss.pl.


Patronat medialny






MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOSCI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, kody źródłowe oraz programy zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Engine & Framework by MAR.APT