Strona główna Materiały Pokonferencyjne Prelegenci Artykuły Warsztaty i prezentacje Sponsorzy Lokalizacja Kontakt

Opublikowano: 01.07.2011@    Modyfikowano: @       Wyświetleń: 6852    Język: pl

Dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

Od roku 1985 nieprzerwanie pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej: Akademia Pedagogiczna), od kwietnia 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od roku 1990 pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych (dawniej: Pracownia Technologii Nauczania). Od kilku lat prowadzi też wykłady w ramach Technicznego Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej AGH.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju mediów oraz poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Ważnym elementem naukowych dociekań prof. Janusza Morbitzera jest zagadnienie zagrożeń ze strony mediów elektronicznych oraz technologii informacyjnej.

Jest autorem ponad 120 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (m.in. społeczeństwo informacyjne, technopol, globalna wioska, informacyjny zalew) oraz redaktorem naukowym 16 materiałów konferencyjnych. Do najważniejszych prac należą: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki (2007), Współczesna technologia kształcenia (1997), Mikrokomputer dla nauczyciela humanisty (1994), Adaptacyjny mikrokomputerowy system kontroli wiedzy studentów (1992).

Jest organizatorem ponad 20 dużych ogólnopolskich konferencji naukowych, w tym corocznych (od roku 1991) sympozjów naukowych nt. "CZŁOWIEK -MEDIA - EDUKACJA" (dawniej „Komputer w edukacji").Sympozjum to należy do najważniejszych w Polsce imprez naukowych poświęconych edukacyjnym zastosowaniom komputerów, Internetu i innych narzędzi technologii informacyjnej. Pełne teksty referatów i zdjęcia z ostatnich sympozjów są dostępne pod adresem: http://www.up.krakow.pl/ptn/Sympozjum.html.

Od stycznia 2003 roku jest członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, będącej organem doradczym Ministra Edukacji Narodowej. W przeszłości uprawiał sport – był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS „Cracovia”, notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do Mistrzostw Świata (zob. http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt6/sport.html). Do dziś jazdę na rowerze (górskim) na dystansach 100-160 km traktuje jako najlepszą formę czynnego wypoczynku. O sporcie mówi, iż „ ... jest ważnym elementem holistycznego rozwoju człowieka. Warto przypomnieć znaną sentencję: W zdrowym ciele zdrowy duch. Myślę, że najważniejsze jest, by jego uprawianie, choćby nawet amatorskie, dostarczało radości i wzruszeń, zaspokajało naturalną potrzebę ruchu. Z przykrością trzeba stwierdzić, że współczesny skomercjalizowany i nastawiony na sukces za każdą cenę sport, coraz bardziej oddala się od tych ideałów”.

Uważa, że udało mu się zrealizować piękną maksymę życiową: „Znajdź sobie pracę, którą lubisz, a całe życie nie będziesz pracować”.
MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOSCI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, kody źródłowe oraz programy zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Engine & Framework by MAR.APT