Strona główna Materiały Pokonferencyjne Prelegenci Artykuły Warsztaty i prezentacje Sponsorzy Lokalizacja Kontakt

Opublikowano: 10.10.2011@8:00    Modyfikowano: 10/10/2011@8:00       Wyświetleń: 3132    Język: pl

Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach

29 września 2011 roku w budynku uczelni WSBiF odbyła się VII Konferencja Naukowo-Metodyczna „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy”. W tym roku miała wyjątkowy charakter, gdyż była poświęcona pamięci pomysłodawcy corocznych Konferencji, dr. Januszowi Trawce, który przez cały czas trwania Konferencji był we wspomnieniach i sercach uczestników. Honorowy Patronat Konferencji udzielili – Marszałek Województwa, Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty. Otwarcia Konferencji dokonali Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego mgr Elżbieta Bowdur oraz Prezes Górnośląskiego Oddziału PTI dr Adrian Kapczyński.

Rozwój technologii informacyjnych wywiera coraz większy wpływ na przemiany w edukacji. W jakim kierunku pójdą te zmiany i jaka będzie przyszłość polskiej edukacji, trudno dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Jednak coraz bardziej zaczynają być dostrzegane zmiany w szkole kształtowane przez samych uczniów. To właśnie młodzi ludzie stają się nosicielami zmiany w szkole, oni kreują nową jakość za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Mają ogromną szansą, jakiej dotąd wcześniejsze pokolenia nie miały, ale czy będą potrafili z niej skorzystać? Niezmiernie interesujący i inspirujący wykład prof. Janusza Morbitzera spowodował głęboką refleksję wśród słuchaczy VII Konferencji Naukowo-Metodycznej. Zagrożenia wynikające z łatwego dostępu do informacji, a jednocześnie wysiłek intelektualny, który trzeba włożyć, aby posiąść wiedzę, to tylko jedne z wielu dylematów współczesnego nauczyciela.

Każdy nauczyciel we współczesnej szkole powinien wykorzystywać TIK w procesie dydaktycznym, a także na równi z uczniami ciągle rozwijać swoje kompetencje w zakresie najnowszych technologii cyfrowych. Dlatego też zaczyna być potrzebne certyfikowanie nauczycieli w zakresie stosowania TIK w dydaktyce. O projekcie nowego certyfikatu e-nauczyciel referował mgr inż. Zdzisław Nowakowski, dyr. CKPiDN z Mielca.

Równie interesujące były referaty pozostałych prelegentów, którzy podejmowali tematy elektronicznych rozwiązań w szkole - mgr Sebastian Wasiołka, bezpieczeństwa –dr Marek Dudek. Ostatni wykład zatytułowany "Element" przedstawił dr Adrian Kapczyński, prezentując wizję szkoły naszych marzeń. Po podsumowaniu części wykładowej Konferencji odbył się Quiz z nagrodami, tradycyjnie prowadzony przez mgr Ewę Szymalę oraz dr Adriana Kapczyńskiego.

Po części wykładowej dla egzaminatorów ECDL było poświęcone oddzielne seminarium, na którym Koordynator Ogólnopolski Marcin Garwacki omówił nowe certyfikaty ECDL. Egzaminatorzy mieli także okazję wdrożyć się do egzaminowania w nowym Systemie. Bardzo obszerne i wyczerpujące szkolenie przeprowadziła mgr Beata Chodacka, członek Prezydium ZG PTI, Przewodnicząca Komisji ds. Certyfikacji. Problemy jakości i akredytacji naświetlił mgr Sławomir Smugowski, członek Komisji ds. Jakości ECDL w Polsce, Wiceprezes Oddziału Górnośląskiego PTI . Egzaminatorzy mieli okazję do uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania.

Wyjątkowym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się warsztaty przygotowane dla nauczycieli pod kątem zaprezentowania różnych narzędzi i rozwiązań przydatnych w pracy nauczyciela. Zaprezentowany przez dr Danutę Morańską program do prezentacji multimedialnych Prezi okazał się atrakcyjną pomocą dydaktyczną w opracowaniu metodycznym struktury zajęć. Także dr Damian Brükner zainteresował słuchaczy narzędziem do tworzenia i publikacji w Internecie materiałów dydaktycznych. Kolejne narzędzie, znane uczniom do kontaktów między sobą, a które nauczyciel może wykorzystać do pracy z uczniami - twitter przedstawił dr Maciej Rostański. W fascynujący sposób, z wielką pasją i poczuciem humoru dr Adrian Kapczyński przybliżał nauczycielom rozwiązania firmy Apple. Niezmiennym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia wykorzystania platformy Moodle na lekcjach przedstawiane przez mgr Agnieszkę Hebę. Ciekawe rozwiązania wirtualnej klasy pokazane przez inż. Marcina Aptekorza zainteresowały wielu nauczycieli, których zaciekawił temat wirtualizacji. Podczas warsztatów na uwagę zasługuje projekt amatorskich robotów mobilnych pokazany przez mgr inż. Wojciecha Kolarza oraz jego uczniów. Na Konferencję przyjechał także gość z Czech Bohumir Soukup, który poprowadził warsztaty z programowania z Baltie.

Podczas Konferencji uczestnicy mogli korzystać z Punktu Informacji Prawnej, w którym adwokat Joanna Kapczyńska udzielała porad prawnych dotyczących kwestii związanych z tematyką konferencji.

Świat wokół nas szybko ewaluuje, a my próbujemy nadążyć za postępem technologicznym i społecznym. Problematyka technologii informacyjnej, a co za tym idzie konieczności certyfikacji jest bardzo ważna. Coraz to wyższe wymagania stawiane przez uczniów i społeczeństwo powodują, że edukacja staje przed koniecznością dokonania „(r)ewolucyjnych” zmian, a nauczyciele przed koniecznością nie tylko nabywania nowych kompetencji informacyjnych, ale także weryfikacji swoich umiejętności. Stąd tak wielkie zainteresowanie Konferencją, na której liczba uczestników (ok. 240) przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Autor: Elżbieta Bowdur
MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOSCI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, kody źródłowe oraz programy zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Engine & Framework by MAR.APT